Medlemsformer:
Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemskap. Välj den medlemsform som passar dig!

Medlemsavgift:
I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.
Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.


Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.


Medlemskap Ordinarie medlemskap:
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift (delmedlemsavgift) varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap:
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap:


Ungdomsmedlemskap:

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se

SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben. 
Så om du redan är helmedlem i annan klubb så betalar du bara delmedlemsavgiften. Ange ditt medlemsnummer i sbk vid betalning alt den fullbetalande familjemedlemmens medlemsnr i sbk.


Medlemsavgifter:
Helbetalande (om du inte är medlem i en SBK-rasklubb eller annan SBK-lokalklubb) 575:-
Delmedlem (du som är medlem i en SBK-rasklubb eller annan SBK-lokalklubb) 175:-
Familjemedlem 120:-
Sveriges Hundungdom 7-25 år 300:-


Betala in aktuell avgift till Pg 831 47 06-6 och fyll i formuläret nedan. Ange ert namn och medlemsskap (om det får plats) på betalningen.