Alla priser är per dag

Hyra av klubbstuga 300 kr
Appellplan I och klubbstuga 400 kr
Appellplan I & II och klubbstuga 500 kr
Appellplaner 100 kr/plan
Lektionssal 100 kr
Hyra av agilitybana medlem 300kr
Hyra av agilitybana övriga
(om hindren lånas på klubben) 750 kr
Hyra av agilitybana övriga
(om hindren fraktas till annan plats) 1000 kr
Pistol 50kr
Skott 5kr/st.
​Pistolen får dock endast användas på klubben och inte tas därifrån.

Hyran för klubb/bana ska vara klubben
tillhanda minst 3 veckor före hyrestillfället! PG: 83 14 706-6

Regler för uthyrning
1. Om ommöblering skett, ska borden
återställas samt Whitebordtavlan återställas vid högra väggen. Pga att
värmeväxlaren får ej blockeras.

2. Golven ska sopas/dammsugas samt
våttorkas. Bord/bänkar ska torkas av.

3. Glas, tallrikar, bestick m.m
ska diskas samt återställas i skåpen eller lådorna.

4. Soppåsarna ska
bytas och tas med ut. (om det är mycket sopor så får man ta med sig och slänga själv pga att vi har bara tömning på en soptunna och får betala extra för lösa sopor )

5. Om något går sönder blir du ersättningsskyldig. Kontakta
kassören.

6. Återställ även altanmöbler och torka av.