RUS Mental
Jenny Nyberg, sammankallande
 jenny-ny@live.se

 

På 1980-talet utvecklades mentalbeskrivningen (MH) som ett verktyg
för att förbättra aveln, genom att testa avkommorna, helst kullvis. MH är även
ett bra verktyg för den enskilde hundägaren. Hundägaren kan jämföra rasens
profil med den egna hundens som hjälp att se om det finns någon egenskap som
hunden behöver extra stöd i. Under 2000-talet införde SBK krav på MH för att få
tävla i bruksgrenarna. 2007 ändrades en del moment samt bedömningssystemet i
mentaltesten (MT). Enkelt sagt är MH en beskrivning av hur en hund
(från 12månader) reagerar vid en serie av kontakt-, lek- och belastningsmoment.

Olika rasklubbar har utvecklat sin ideala rasprofil som visar hur de vill att
rasen skall vara mentalt. MH är dock ingen tävling, man får en beskrivning på
hur hunden uppträder vid specifika situationer (där den är mer eller mindre
mentalt belastad) just vid denna tidpunkt i livet. Är hunden ung och visar
egenskaper som är mindre önskvärda, har man en möjlighet att förbättra hunden
genom träning.


Mentaltesten (MT, korning) får hunden göra när den
är 18-48 månader. Momenten skiljer sig en del åt och även omdömet, för nu testar
man en vuxen färdigutvecklad hund. För en uppfödare av bruksras är ett MT
viktigt för att se hur ett potentiellt avelsdjur fungerar mentalt. För rasen är MT
viktigt för att se i vilken riktning den fortsatta utvecklingen skall gå. Om en
hund av bruksras är godkänd på MT och har genomgått en exteriör beskrivning samt
har friröntgade höftleder får den titeln ”KORAD”. Titeln talar om att hunden har
uppnått godkända poäng på mentaltesten och är rastypisk. Ett MT eller
korningsdiplom säger däremot ingenting om hundens förutsättningar vad det gäller
arbetskapacitet eller hälsostatus (förutom höfterna).