Tjänstehund
OTBK har utbildat många tjänstehundar åt Hemvärnet och Flygvapnet under årens lopp. Dessa hundar kallades tidigare bevakningshundar, lite senare försvarsmaktshundar och numera används termen patrullhundar. Utbildningen av patrullhundar görs numera nästan uteslutande med inriktning mot Hemvärnet. Upplandsdistriktet har en egen sajt med information om utbildningen av patrullhundar, besök den för att få mer information.

patrullhund-i-uppland.se.

Tjänstehundansvarig för OTBK och Upplandsdistriktet: Ola Eriksson